dây tây giá rẻ

Dâu tây Đà Lạt chất lượng cao

Dâu tây Đà Lạt chất lượng cao

Dâu tây Đà Lạt trồng trong nhà kính hoặc nhà màng canh tác bằng phương pháp hữu cơ, sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt hoặc bán thủy canh và tập trung vào một số giống mới, cao cấp như