sầu riêng ri tươi

Sầu riêng Ri trái lớn ngon

Sầu riêng Ri trái lớn ngon

Sầu riêng Ri do chúng tôi cung cấp được trồng theo quy trình sạch, không chứa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật và kích thích tăng trưởng độc hại. Qua quá trình thu hoạch, vận chuyển và bảo